Samenwerking ADAF 2017 en Catawiki

Home   Samenwerking ADAF 2017 en Catawiki

Voor de Annual Dutch Art Fair 2017 is de organisatie een heel bijzonder en unieke samenwerking aangegaan met Catawiki (www.catawiki.nl), het grote en internationaal gerenommeerde online veilinghuis. Door deze samenwerking ontstaan enerzijds extra verkoopmogelijkheden voor de kunstenaars en hebben anderzijds heel veel extra kunstkopers mogelijkheden om werk van ADAF-deelnemers te zien én te kopen. De samenwerking bestaat uit 2 speciale veilingen.

VIP-AVOND VEILING
Als deelnemer aan de ADAF mag je kosteloos een extra kunstwerk inzenden voor de speciale Catawiki VIP-avond veiling. Deze veiling start op vrijdag 6 oktober en loopt af tijdens de VIP-avond op vrijdag 13 oktober. In de loop van de avond maakt de organisatie bekend welke werken verkocht zijn.

Kijk en bied

ADAF AFTER SALE
Als deelnemer aan de ADAF 2017 mag je ook nog 4 extra kunstwerken inbrengen voor de ADAF After Sale, eveneens volledig kosteloos. Deze Sale bestaat uit meerdere online veilingen die na elkaar zullen plaatsvinden na afloop van de ADAF 2017.

Praktische informatie
 • Deelnemen aan de ADAF VIP-Veiling kan tot 28 september.
 • Deelnemen aan de ADAF After Sale kan tot 5 oktober.
 • De ADAF brengt geen extra kosten in rekening voor het inbrengen van je werk.
 • De veilingen zijn online te volgen. Je ontvangt hiervoor een link.
 • Catawiki en de ADAF maken extra publiciteit voor deze veilingen.
 • De ADAF bepaalt de volgorde en de samenstellingen van de Ater Sale veilingen (afhankelijk van de aard en omvang van het aanbod).
 • Een kunstwerk ingezonden voor een veiling kan niet teruggetrokken worden en dus ook niet via een ander kanaal verkocht worden zolang de betreffende veiling loopt. Voor de After Sale veiling geldt: wanneer u een werk, dat u heeft ingediend voor deze veiling, verkoopt in de periode tussen indiening en 16 oktober dan kunt u dit werk nog terugtrekken uit de veiling of vervangen door een ander werk, zolang u dit aan de organisatie van de ADAF meldt voor 17 oktober (info@ADAF.nl).
 • Bij verkoop draag je 12,5% verkoopcommissie af aan Catawiki.
 • Bij verkoop moet je je werk verzenden naar de koper of laten ophalen. De koper betaalt de verzendkosten.
 • Bij verkoop betaalt de ADAF je uit nadat het verkoopbedrag (met aftrek van de verkoopcommissie en eventuele vermeerdering van de portokosten) is uitbetaald door Catawiki.
 • Je krijgt persoonlijk bericht wanneer een van je werken verkocht is.
 • Catawiki behoudt zich het recht voor om een aangepast prijsadvies te geven of een kunstwerk te weigeren van de veiling. Hierop heeft de organisatie van de ADAF geen enkele invloed.